צלם מגנטים בקריות, צלם מגנטים בחיפה, צלם מגנטים בצפון

משכנתא בקלות
משכנתא

צלם מגנטים בקריות, צלם מגנטים בחיפה, צלם מגנטים בצפון

צילום מגנטים באיכות מעולה לכל אירוע. מגנטים הנשארים לאורך שנים וללא איבוד צבע. צלם מגנטים בקריות מהקריות בחיפה מחיפה, מהצפון, בצפון, קריות, חיפה, ומכל מקום בארץ.
תאריך : ___________.


הסכם הזמנת עבודה – צילום מגנטים


אנו החתומים מטה, מזמינים את "יופי של מגנט" לצלם ולהפיק מגנטים באירוע שלנו,


שיתקיים ביום : _______ , בתאריך : ________, בשעה : ______,


במקום : ____________, סוג האירוע : __________________.


"יופי של מגנט" יפיקו ויצלמו עבורנו מגנטים בכמות לא מוגבלת במהלך כל האירוע.


כמו כן יפיקו לנו כמות של _____ תמונות חצי עמוד A4 ,


וכן נקבל את כל התמונות שצולמו במהלך הערב צרובות על גבי דיסק.


סוכם בין הצדדים,


שהמחיר שישולם עבור כל הנ"ל הינו בסך : _______ ₪ כולל מע"מ.


במעמד חתימה על הסכם זה, שולמה מקדמה בסך : _______ש"ח,


ואת יתרת הסכום בסך : ____________ש"ח , נשלם בסוף האירוע.


* במידה ויתבטל האירוע מכל סיבה שהיא, תילקח המקדמה כפיצוי על אובדן התאריך, ולא תוחזר.


 בחרנו משפט שיופיע על המגנטים והוא : ________________________________.


* כמו כן נבחרה מסגרת יפה למגנטים.


ולראייה באנו על החתום:


פרטי המזמין:


שם ומשפחה מלא: _____________, ת.ז. ______________,


חתימה : ____________.


 פרטי המבצע:


"יופי של מגנט", שם ומשפחה מלא: _____________,


ת.ז. ____________, חתימה : _______________.


 והעיקר שיהיה במזל טוב, ובשעה טובה!! 


מגנטים בחיפה - צלמי מגנטים בקריות  - צלמי מגנטים בחיפה


מגנטים בקריות


בשיתוף עם אתר: צלמים בקריות


מגנטים לאירועים בקריות, מגנטים לאירועים בחיפה, מגנטים לאירועים בצפון


צלם בקריות - צלם בחיפה - סטודיו לצילום בקריות - סטודיו לצילום בחיפה


צלמים בחיפה והקריות


צלמים בקריות - צלם בקריות - צלמים בחיפה - צלם בחיפה - צלמי וידאו בקריות - צלם וידאו בקריות - צלם וידאו בחיפה - צלמי וידאו בחיפה


צלמי מגנטים בצפון -  מגנטים לאירועים בקריות  -  צלם מגנטים בצפון שי לאישה - מתנות לאישה - שי לאשה - מתנות לאשה


מתנות לאישה  - מתנה לאישה  -  מתנות לאשה  -  מתנה לאשה


צלם מגנטים בקריות, צלם מגנטים בחיפה, צלם מגנטים בצפון

© כל הזכויות שמורות 2016
"יופי של מגנט" צלמי מגנטים בקריות